OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Tienam

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Tienam
Imipenemum + Cilastatinum
100066757
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg + 500 mg
J01DH51
Tienam
Imipenemum + Cilastatinum
100305179
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg + 500 mg
J01DH51
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.