OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Tiopental-Momaja-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Tiopental Momaja
Thiopentalum natricum et natrii carbonas
100374269
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 mg
N01AF03
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Tiopental Momaja

Thiopentalum natricum et natrii carbonas
N01AF03 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - barbiturany
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 mg
- rej. 25068

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 130535
Lz lecznictwo zamknięte
05909991389222
10 fiol. proszku
ID: 130536
Lz lecznictwo zamknięte
05909991389239
25 fiol. proszku
ID: 130537
Lz lecznictwo zamknięte
05909991389246
50 fiol. proszku
ID: 130538
Lz lecznictwo zamknięte
05909991389253
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.