OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Tlenek-azotu-Messer

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Tlenek azotu Messer
Nitrogenii oxidum
100338345
gaz medyczny, sprężony 800 ppm (v/v)
R07AX01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Tlenek azotu Messer

Nitrogenii oxidum
R07AX01 Układ oddechowy - różne
gaz medyczny, sprężony 800 ppm (v/v)
- rej. 22450

Opakowanie handloweWydawanie
1 butla 2 l
ID: 107506
Rpz recepty specjalne
05902768134018
1 butla 10 l
ID: 107507
Rpz recepty specjalne
05902768134025
1 butla 20 l
ID: 130018
Rpz recepty specjalne
05902768134032
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.