OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Topotecan-Actavis

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Topotecan Actavis
Topotecanum
100216613
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 1 mg
L01XX17
Topotecan Actavis
Topotecanum
100216620
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 4 mg
L01XX17
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.