OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Topotecan-Logenex

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Topotecan Logenex
Topotecanum
100270707
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 1 mg/ml
L01XX17
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Topotecan Logenex

Topotecanum
L01XX17 Leki przeciwnowotworowe - różne
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 1 mg/ml
- rej. 19695

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1 mg
ID: 73394
Lz lecznictwo zamknięte
05909990943357
1 fiol. 4 mg
ID: 73400
Lz lecznictwo zamknięte
05909990943371
5 fiol. 4 mg
ID: 73395
Lz lecznictwo zamknięte
05909990943388
5 fiol. 1 mg
ID: 73397
Lz lecznictwo zamknięte
05909990943364
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.