OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Topotecan-Teva

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Topotecan Teva
Topotecanum
100213069
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
L01XX17
Topotecan Teva
Topotecanum
100213075
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/4 ml
L01XX17
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.