OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Topotecanum-Accord

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Topotecanum Accord
Topotecanum
100281183
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
L01XX17
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Topotecanum Accord

Topotecanum
L01XX17 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
- rej. 20222

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1 ml
ID: 77280
Lz lecznictwo zamknięte
05909990984756
1 fiol. 4 ml
ID: 77282
Lz lecznictwo zamknięte
05909990984770
5 fiol. 1 ml
ID: 77281
Lz lecznictwo zamknięte
05909990984763
5 fiol. 4 ml
ID: 77283
Lz lecznictwo zamknięte
05909990984787
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.