OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Tracutil

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Tracutil
Roztwór pierwiastków śladowych
100067337
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
B05XA31
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Tracutil

Roztwór pierwiastków śladowych
B05XA31 Płyny dożylne uzupełniające - elektrolitowe
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
- rej. 06634

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 10 ml
ID: 10114
Lz lecznictwo zamknięte
05909990663415
50 amp. 10 ml
ID: 10115
Lz lecznictwo zamknięte
05909990663422
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.