OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Trisenox

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Trisenox
Arsenii trioxidum
100131957
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
L01XX27
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Trisenox

Arsenii trioxidum
L01XX27 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 10 ml
ID: 25782
Rpz recepty specjalne
05909990016433
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.