OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Ucedane

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ucedane
Acidum carglumicum
100392149
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 200 mg
A16AA05
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Ucedane

Acidum carglumicum
A16AA05 Leki działajace na przewód pokarmowy i metabolizm - aminokwasy i ich pochodne
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 200 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
12 tabl.
ID: 125426
Rpz recepty specjalne
60 tabl.
ID: 123857
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.