OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku VasoKINOX

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
VasoKINOX
Nitrogenii oxidum
100317320
gaz medyczny, sprężony 450 ppm mol/mol
R07AX01
VasoKINOX
Nitrogenii oxydum
100371590
gaz medyczny, sprężony 800 ppm mol/mol
R07AX01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.