OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Vianib

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Vianib
Imatinibum
100343694
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Vianib
Imatinibum
100343702
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.