OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy leku ViraferonPeg

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
ViraferonPeg
Peginterferonum alfa - 2b
100126092
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mcg/0,5 ml
L03AB10
ViraferonPeg
Peginterferonum alfa - 2b
100126100
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztwou do wstrzykiwań 80 mcg/0,5 ml
L03AB10
ViraferonPeg
Peginterferonum alfa - 2b
100126117
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 mcg/0,5 ml
L03AB10
ViraferonPeg
Peginterferonum alfa - 2b
100126123
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 120 mcg/0,5 ml
L03AB10
ViraferonPeg
Peginterferonum alfa - 2b
100126130
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mcg/0,5 ml
L03AB10
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.