OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Vizamyl

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Vizamyl
Flutemetamolum
100326514
roztwór do wstrzykiwań 400 MBq/ml
V09AX04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Vizamyl

Flutemetamolum
V09AX04 (V09A?)-
roztwór do wstrzykiwań 400 MBq/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 104273
Rpz recepty specjalne
1 fiol. 15 ml
ID: 104274
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.