OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku Voncento

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313760
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 250 j.m. + 600 j.m.
B02BD06
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313776
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 j.m. + 1200 j.m.
B02BD06
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313782
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 j.m. + 1200 j.m.
B02BD06
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313799
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1000 j.m. + 2400 j.m.
B02BD06
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.