OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Vosevi

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Vosevi
Sofosbuvirum + Velpatasvirum + Voxilaprevirum
100392362
tabletki powlekane 400 mg + 100 mg + 100 mg
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Vosevi

Sofosbuvirum + Velpatasvirum + Voxilaprevirum

tabletki powlekane 400 mg + 100 mg + 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 123943
Rpz recepty specjalne
05391507143303
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.