OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Xagrid

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Xagrid
Anagrelidum
100313581
kapsułki twarde 0,5 mg
L01XX35
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Xagrid

Anagrelidum
L01XX35 Leki przeciwnowotworowe - różne
kapsułki twarde 0,5 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
100 kaps.
ID: 90508
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.