OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Xgeva

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Xgeva
Denosumabum
100251058
roztwór do wstrzykiwań 120 mg
M05BX04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Xgeva

Denosumabum
M05BX04 Leki poprawiające mineralizację kości - różne
roztwór do wstrzykiwań 120 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1,7 ml
ID: 67619
Rpz recepty specjalne
05909990881789
3 fiol. 1,7 ml
ID: 72534
Rpz recepty specjalne
05909990935024
4 fiol. 1,7 ml
ID: 67620
Rpz recepty specjalne
05909990881796
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.