OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku Xolair

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Xolair
Omalizumabum
100118840
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 75 mg
R03DX05
Xolair
Omalizumabum
100124390
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mg
R03DX05
Xolair
Omalizumabum
100210987
roztwór do wstrzykiwań 75 mg
R03DX05
Xolair
Omalizumabum
100210993
roztwór do wstrzykiwań 150 mg
R03DX05
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.