OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Yttriga

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Yttriga
Yttrii (90Y) chloridum
100313470
prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór 01-300 GBq
V10A
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Yttriga

Yttrii (90Y) chloridum
V10A (V10A?)-
prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór 01-300 GBq
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 131298
Rpz recepty specjalne
1 fiol.
ID: 90478
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.