OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Zendractin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Zendractin
Acidum zoledronicum
100307379
roztwór do infuzji 4 mg/ 100 ml
M05BA08
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Zendractin

Acidum zoledronicum
M05BA08 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
roztwór do infuzji 4 mg/ 100 ml
- rej. 21630

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 87812
Rpz recepty specjalne
05909991024802
4 fiol.
ID: 87814
Rpz recepty specjalne
05909991024840
5 fiol.
ID: 87815
Rpz recepty specjalne
05909991097608
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.