OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Zerlinda

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Zerlinda
Acidum zoledronicum
100315278
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Zerlinda

Acidum zoledronicum
M05BA08 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
- rej. 21785

Opakowanie handloweWydawanie
1 worek 100 ml
ID: 91090
Rpz recepty specjalne
05909991103163
10 worków 100 ml
ID: 91089
Rpz recepty specjalne
05909991103170
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.17 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.