OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Zevtera

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Zevtera
Ceftobiprolum
100385920
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 500 mg
J01DI01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Zevtera

Ceftobiprolum
J01DI01 (J01D?)-
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 500 mg
- rej. 24526

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. proszku
ID: 124179
Lz lecznictwo zamknięte
05909991343392
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.