OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Zirabev

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Zirabev
Bevacizumabum
100416884
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
L01XC07
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Zirabev

Bevacizumabum
L01XC07 (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 131355
Rpz recepty specjalne
1 fiol.
ID: 131356
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.