OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Zoledronic-Acid-Accord

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Zoledronic Acid Accord
Acidum zoledronicum
100338635
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Accord
Acidum zoledronicum
100397164
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.