OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Zoledronic-Acid-Teva

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Zoledronic Acid Teva
Acidum zoledronicum
100277477
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Teva
Acidum zoledronicum
100387310
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Zoledronic Acid Teva Pharma
Acidum zoledronicum
100277483
roztwór do infuzji 5 mg
M05BA08
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.