OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Zoledronic-acid-Mylan

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Zoledronic Acid Mylan
Acidum zoledronicum
100044081
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zoledronic acid Mylan
Acidum zoledronicum
100315893
roztwór do infuzji 5 mg
M05BA08
Zoledronic acid Mylan
Acidum zoledronicum
100322500
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.