OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Zometa

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Zometa
Acidum zoledronicum
100104660
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego 4 mg
M05BA08
Zometa
Acidum zoledronicum
100126063
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Zometa
Acidum zoledronicum
100309237
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
M05BA08
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.